Bezpieczne pożyczki

Zasady podstawowe

Przykładowe oprocentowanie reklamowanych przez nas pożyczek i kredytów.
Pożyczka 100 zł na 1 tydzień po tygodniu należy oddać 101 złotych: RRSO = 67,77% ; Pożyczka 100 zł na 1 rok po roku należy oddać 167,77 złotych: RRSO = 67,77%RRSO dla pożyczki, kiedy Klient ma oddać po 1 tygodniu 101 zł i po roku ma oddać 167,77 zł jest takie samo. Ponieważ RRSO to wskaźnik, który nie był tworzony do oceny wartości pożyczek krótkoterminowych, w opinii naszych Klientów nie jest pomocny do oceny tego, czy pożyczka jest korzystna. Dla reprezentatywnego przykładu kredytu bez ubezpieczenia na dzień 10 października 2012r. z okresem kredytowania 56 miesięcy i oprocentowaniem zmiennym 16,40%; RRSO wynosi 17,69%. Całkowita kwota kredytu 13 400 zł, wysokość miesięcznej raty 343,97 zł. Całkowity koszt kredytu 5 862,32 zł (koszt odsetek). Całkowita kwota do zapłaty 19 262,32 zł.
________________________________________
Skutki opóźnień w płatnościach oraz konsekwencje nieuiszczenia opłaty
Jeśli nie jesteś w stanie terminowo regulować zobowiązań wynikających z umowy pożyczki, powinieneś w pierwszej kolejności powiadomić o tym pożyczkodawcę. W razie niespłacania raty, zostanie naliczona opłata za opóźnienie w wysokości maksymalnie 15 zł za każdy dodatkowy kontakt telefoniczny lub wysłany list. Ta opłata odzwierciedla rzeczywisty koszt, jaki musi firma ponieść, gdy Klient spóźni się ze spłatą. W razie braku możliwości płatności w pierwszej kolejności skontaktuj się z Swoim Przedstawicielem, który opracuje i uzgodni plan rozwiązania problemu.
________________________________________
Zasady przedłużenia spłaty
Przedłużenie pożyczki krótkoterminowej na kolejny okres jest możliwe pod warunkiem spłaty odsetek, składki ubezpieczeniowej i prowizji za przedłużenie okresu spłaty pożyczki. Należy także o chęci przedłużenia pożyczki poinformować pożyczkodawcę. Zwykle możliwe jest wielokrotne przedłużanie pożyczki na kolejne okresy (np. 7, 14, 30 lub 60 dni).
________________________________________
Polityka odpowiedzialnego udzielania pożyczek
Pożyczki udzielane są tylko osobom, w stosunku do których stwierdzi się, że są w stanie spłacić pożyczkę. Sprawdzana jest zdolność kredytowa oraz historia kredytowa. Sposób sprawdzania zdolności kredytowej Klienta może się różnić w zależności od firmy pożyczkowej. Osoby ubiegające się o pożyczkę muszą wykazać dochód (potwierdzony zaświadczeniem od pracodawcy lub oświadczeniem złożonym na piśmie bądź poprzez wniosek kredytowy na stronie internetowej firmy udzielającej pożyczki). Do skorzystania z oferty pożyczkowej, wymagane jest polskie obywatelstwo i posiadanie aktywnego telefonu komórkowego .
________________________________________
Zgodność pożyczki z krajowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi pożyczek krótkoterminowych
Pożyczkobiorca w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia, w którym otrzymał postanowienia umowy kredytowej, może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy kredytowej na podstawie pisemnego powiadomienia kredytodawcy. Pożyczkobiorca ma prawo do pełnej spłaty pożyczki przed terminem po opłaceniu odsetek za faktyczny czas korzystania z pożyczki i prowizji za jej udzielenie.
________________________________________
Wcześniejsza spłata
W celu dokonania wcześniejszej spłaty należy skontaktować się z pożyczkodawcą lub w razie problemów pod adres mailowy administrator@antyprowizja.pl