Regulamin

Regulamin serwisu www.antyprowizja.pl

Wersja 1.0 z dnia 12 listopada 2013 r.

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych
powyżej przez administratora danych – eMediator.pl spółka z o.o. z
siedzibą w Gliwicach, 44-100, ul. Dunikowskiego 10, KRS 0000476840, NIP 631-265-0633 w celu realizacji działań
marketingowych produktów własnych, a także przekazywanie ww. danych
podmiotom współpracującym z administratorem, w szczególności bankom,
SKOK-om, instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym w celu przedstawienia
oferty produktów finansowych przygotowanej przez te podmioty. Oświadczam, że jestem świadoma/y
praw przysługujących mi na mocy przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn.
zm.). Oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że podanie moich
danych osobowych jest dobrowolne oraz o prawie wglądu do danych, prawie
ich poprawiania, a także prawie sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz
prawie żądania ich usunięcia. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest jednoznaczne z akceptacją Polityki prywatności.

 

2. Wyrażam zgodę na przesyłanie na podany przeze mnie adres e-mail oraz
numer telefonu informacji handlowych o produktach finansowych oraz
produktach pochodnych przez eMediator.pl sp. z o.o. oraz podmioty
współpracujące, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.